Vítejte na stránkách nově vzniklé Asociace kulturních center České republiky!

Jsme AKCe!

Vítejte na stránkách nově vzniklé Asociace kulturních center České republiky!

Jsme AKCe!

Vítejte na stránkách nově vzniklé Asociace kulturních center České republiky!

Jsme AKCe!

Sdružujeme kulturní centra

Jsme hrdí na to, že vás můžeme přivítat v našem novém online domově, kde se mohou setkávat a inspirovat kulturní domy a centra z celé České republiky.

Kulturní centra jsou nepostradatelnou a nezpochybnitelnou součástí občanské vybavenosti měst a obcí a jejich nabídka součástí veřejně dostupných služeb. Jsou srdcem komunit, integrujícím, přístupným a bezpečným místem pro setkávání, prostorem pro inspirující kulturní a umělecké zážitky, pro tvorbu i vzdělávání.

VIZE
Asociace kulturních center ČR je otevřená, stabilní, profesionální organizace, která podporuje a propojuje kulturní centra v ČR, proaktivně a transparentně komunikuje a úspěšně hájí jejich potřeby, a to na místní, regionální, celostátní i mezinárodní úrovni.

MISE

  • Asociace systematicky podporuje kulturní centra, aby se stala klíčovými hráči v kulturním,
  • společenském a vzdělávacím životě. Inspiruje lídry kulturních center k vytváření
  • dlouhodobých strategií, které budou součástí rozvoje společnosti v místě, kde působí.
  • Asociace poskytuje metodickou podporu a vzdělávání pro efektivní rozvoj a provoz
  • kulturních center, nabízí legislativní poradenství.
  • Asociace podporuje sběr dat o kulturních centrech a jejich smysluplnou a funkční interpretaci.
  • Asociace motivuje k pravidelné komunikaci lídrů kulturních center, rozvíjí networking na regionální, celostátní i mezinárodní úrovni a je součástí národních i mezinárodních sítí, zprostředkovává informace, zkušenosti a kontakty.
  • Asociace je silným partnerem pro jednání s úřady, institucemi, ministerstvy na regionální i státní úrovni.
  • Asociace sdílí dobrou praxi a inspiraci na programové i provozní úrovni. Podporuje tvůrčí projekty, kulturní akce a vzdělávací programy svých členů. Její členové sdílí standardy kvalitní služby veřejnosti.

Podpora a spolupráce:
Jsme tady pro pracovníky kulturních center v České republice. Poskytujeme příležitosti k výměně zkušeností, abyste mohli růst a prosperovat.

Propojení a síť:
Naše síť spojuje kulturní centra, organizace a jednotlivce s vášní pro kulturu. . Společně můžeme sdílet dobrou praxi a vzájemně se inspirovat na provozní a programové úrovni.

Podpora umění a kultury:
Podporujeme tvůrčí projekty, kulturní akce a vzdělávací programy, které obohacují naše návštěvníky.

Hlas pro kulturní sektor:
Zastupujeme zájmy kulturních center před veřejností, politiky a partnery. Společně můžeme dosáhnout uznání a podpory, kterou si náš sektor zaslouží.