Kdo jsme

Sdružujeme kulturní centra v České republice, především kulturní domy. Naše cíle jsou zaměřeny na podporu, rozvoj a posilování role kulturních center v České republice i v mezinárodním kontextu.

ZASTUPOVÁNÍ ZÁJMŮ

Reprezentovat a zastupovat zájmy kulturních center před vládními institucemi, krajskými a obecními správními a volenými orgány a dalšími relevantními subjekty v České republice.

ERUDICE VEŘEJNOSTI

Propagovat činnost a role kulturních center ve společnosti.

SDÍLENÍ A SÍŤOVÁNÍ

Rozvíjet platformu pro sdílení informací a osvědčených postupů mezi členy. 

SPOLUPRÁCE

Podporovat spolupráci mezi kulturními centry a dalšími subjekty jako jsou vzdělávací instituce, neziskové organizace a podniky. Podporujeme dobrou spolupráci se zřizovateli.

VZDĚLÁVÁNÍ

Poskytovat metodickou podporu, vzdělávání a odborný rozvoj, pořádat školení, workshopy a konference pro pracovníky kulturních center ke zvýšení dovedností a znalostí v oblasti kulturního managementu a provozu.

UDRŽITELNOST

Podporovat členy v otázkách udržitelnosti včetně hledání finančních zdrojů.

MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE

Rozvíjet spolupráci s relevantními organizacemi a platformami i v mezinárodním kontextu.

PODPORA UMĚNÍ A KULTURY

Pořádat kulturní a společenské akce.

Tyto cíle jsou flexibilní a budou se měnit v závislosti na potřebách a prioritách členů asociace a kulturního sektoru jako celku.

Stanovy

Ke stažení

Partnerské organizace